k

Dergimizin yer aldığı indeksler

 

ebschohost

 

 

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ

 

© Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

 

Sahibi

Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK

 

Editörler

Doç. Dr. Ekrem CENGİZ
Yrd.Doç.Dr. Handan ÇAM

 

 

 

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Haydar AKYAZI (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet YÜCE (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Aşkın KESER (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Fazıl KIRKBİR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan AYYILDIZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA (Gümüşhane Üniversitesi)

Doç.Dr. Mevlüt ERTEN (Gümüşhane Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK (Kamu İhale Kurumu)
Doç.Dr. Orhan KÜÇÜK (Gümüşhane Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet ERYILMAZ (Uludağ Üniversitesi)

Yrd. Doç Dr. Suat Hayri ŞENTÜRK (Gümüşhane Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mahmut ERDOĞAN (Gümüşhane Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Alper Veli ÇAM (Gümüşhane Üniversitesi)

 

 

 

 

 

 

Dergi Sekreteryası

Öğr.Gör. Özlem SEKMEN

Arş.Gör. Şerife DEMİRELLİ

 

 

   

Elektronik Dergi

sbedergi@gumushane.edu.tr

 

İletişim Adresi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreteryası
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / GÜMÜŞHANE
Tel:  0 456 233 10 00 (2131)

Fax:  0 456 233 12 32
 

Yayın Türü: Yılda iki kez yayınlanan hakemli, süreli yayın

Yayım Tarihleri: Ocak / Haziran

 

ISSN
1309-7423