Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Yrd.Doç.Dr.H.Gülçin Beken
Gümüşhane  Eylül

Board of Referees  | Cover  | Table of contents  | Full TextMuazzez Özdemir Halim Emre Zeren  
BELEDİYELERİN ALTYAPI HİZMETİ SUNUMUNDA VATANDAŞ MEMNUNİYETİ: ANAMUR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Sayı 21, s.

CITIZEN SATISFACTION WITH MUNICIPAL SERVICES DELIVERY INFRASTRUCTURE: THE CASE OF THE MUNICIPALITY OF ANAMUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.453
Özet | Abstract | Full Text |

Bilcan Gökçe  
URARTU SANATINDA HAYVANLAR HAKİMİ BETİMİ
Sayı 21, s.

DEPICTIPON OF MASTER OF ANIMALS IN URARTIAN ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2510
Özet | Abstract | Full Text |

Salih Memiş  
TURİZMDE YENİ BİR PAZARLAMA YAKLAŞIMI: HELAL TURİZM VE DÜNYADAKİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 21, s.

A NEW MARKETING APPROACH IN TOURISM: A REVIEW ON THE CONCEPT OF HALAL TOURISM AND ITS PRACTICES IN THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2556
Özet | Abstract | Full Text |

Seda Topgül  
TÜLOMSAŞ KURULUŞU VE KURULDUĞU DÖNEMDEKİ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN SÖZLÜ TARİHTEN YARARLANMA YOLU İLE İNCELENMESİ
Sayı 21, s.

ANALYSIS OF THE FOUNDATION OF TULOMSAS AND WORKING RELATIONSHIPS AT THE TIME OF FOUNDATION VIA UTILIZATION FROM THE ORAL HISTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2547
Özet | Abstract | Full Text |

Serkan Kılıç Erkan Özdemir  
EXPLORING GENDER DIFFERENCES IN PERCEIVED WEB SITE QUALITY
Sayı 21, s.

ALGILANAN WEBSİTE KALİTESİNDEKİ CİNSİYET FARKLILIKLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2490
Özet | Abstract | Full Text |

Serkan Otacıoğlu  
SES EGZERSİZLERİNDEN ŞARKI SÖYLEMEYE GEÇİŞTE YAŞANAN SORUNLAR
Sayı 21, s.

PROBLEMS IN TRANSITION FROM VOICE EXERCISES TO SINGING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.449
Özet | Abstract | Full Text |

Serpil Koçdar Cengiz Hakan Aydın  
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURUMLARININ İÇ KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 21, s.

AN EXAMINATION ON THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEMS OF OPEN AND DISTANCE LEARNING INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2518
Özet | Abstract | Full Text |

Sertaç Timur Demir  
CRITICISM OF WESTERN CULTURE IN THE WORKS OF CEMIL MERIC AND ALI SHARIATI
Sayı 21, s.

CEMİL MERİÇ VE ALİ ŞERİATİ’NİN ESERLERİNDE BATI KÜLTÜRÜ ELEŞTİRİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2577
Özet | Abstract | Full Text |

Orhan Veli Alıcı  
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN KOORDİNASYON GÖREVİ: AYKOME VE UKOME UYGULAMALARI
Sayı 21, s.

COORDINATION CENTERS IN METROPOLITAN MUNICIPALITIES AND EVALUATION OF THEIR FUNCTIONALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2571
Özet | Abstract | Full Text |

Volkan Tatar Mehmet ÜLKER  
ARAP BAHARI İLE BİRLİKTE SURİYELİ MÜLTECİ SORUNU
Sayı 21, s.

THE EFFECTS OF ARAB SPRING ON TURKEY; THE SYRIAN REFUGEE CRISIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2578
Özet | Abstract | Full Text |

Figen Çam Tosun Kübra Altunay  
ÖĞRENEN ÖRGÜT OLMA ENGELİ OLARAK ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK
Sayı 21, s.

BURNOUT AMONG TEACHERS AS AN OBSTACLE OF BEING LEARNING ORGANIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2545
Özet | Abstract | Full Text |

Fuat Erol  
DİJİTAL DÜNYANIN SOSYAL UÇURUMLARI KAPAMADAKİ ROLÜ: SOSYAL MEDYA VE SOSYAL PAZARLAMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 21, s.

THE ROLE OF DIGITAL WORLD ON CLOSING THE SOCIAL GAPS: A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA AND SOCIAL MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2531
Özet | Abstract | Full Text |

Gamze Yorulmazer Oğuz Doğan  
TURİZM İŞLETMELERİNDEKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TURİSTLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 21, s.

THE EFFECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES IN TOURISM ENTERPRISES ON PURCHASING INTENTION: A RESEARCH FOR TOURISTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2537
Özet | Abstract | Full Text |

Hasan Ayaydın Savaş Durmuş, Fahrettin Pala  
GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK LOJİSTİK FİRMALARINDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
Sayı 21, s.

PERFORMANCE MEASUREMENT IN TURKISH LOGISTICS INDUSTRY WITH GRADE RELATIVE ANALYSIS METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2590
Özet | Abstract | Full Text |

Nazan Kartal  
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÜNİVERSİTE, KAMU VE ÖZEL HASTANE FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 21, s.

A SURVEY TO MEASURE THE LEVEL OF WORK ALIENATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS: A REVIEW OF UNIVERSITY, PUBLIC AND PRIVATE HOSPITAL DIFFERENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2527
Özet | Abstract | Full Text |

Onur izmir  
SATIN ALMA NİYETİ OLUŞTURMADA MENŞE ÜLKE İMAJININ TÜKETİCİNİN AŞİNALIK DURUMUNA GÖRE DİREKT YA DA DOLAYLI ETKİLERİ: HALE ETKİSİ VS. ÖZET YAPI
Sayı 21, s.

DIRECT OR INDIRECT EFFECTS OF COUNTRY OF ORIGIN IMAGE ACCORDING TO FAMILARITY LEVEL IN FORMING PURCHASE INTENTION: HALO EFFECT VS. SUMMARY CONSTRUCT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2552
Özet | Abstract | Full Text |

Özlem Ayazlı  
SARI UYGURCA ÜZERİNE ETİMOLOJİK DENEMELER: I VE İ MADDESİ
Sayı 21, s.

ETYMOLOGICAL ATTEMPTS ON YELLOW UYGHUR: Ï AND I ITEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2539
Özet | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Gümüşhanevi Kampüsü Merkez 29100
Telephone :0456 233 1000 Dahili: 2203 Fax :0456 233 1232
Email :sbedergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri