Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Yrd.Doç.Dr.H.Gülçin Beken
Gümüşhane  Şubat

Board of Referees  | Cover  | Table of contents  | Full TextEMİN TAMER YENEN ŞEFİK KARTAL, AYHAN BULUT  
TÜRKİYE VE ŞANGAY EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 22, s. 1-24

COMPARISON OF TURKEY AND SHANGHAI EDUCATION SYSTEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2526
Özet | Abstract | Full Text |

Mehmet Özel  
TÜRKİYE'DE İÇ GÜVENLİK AKTÖRLERİNİN İÇ GÜVENLİK ALGILARI VE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 22, s. 180-210

THE INTERNAL SECURITY PERCEPTIONS AND THE OPINIONS ABOUT THE INTERNAL SECURITY ORGANIZATION OF INTERNAL SECURITY ACTORS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2585
Özet | Abstract | Full Text |

Aynur Yumurtacı  
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN SOSYAL DİYALOGDAKİ BAŞARISI: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA
Sayı 22, s. 211-238

THE SUCCESS IN SOCIAL DIALOGUE OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES: A RESEARCH IN THE SCOPE OF THE SELECTED COUNTRY EXAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2603
Özet | Abstract | Full Text |

Davut Şahin  
GÜMÜŞHÂNEVÎ'NİN KUR’AN’A İKİ YÖNLÜ YAKLAŞIMI VE ÂYET YORUMLARI
Sayı 22, s. 239-252

GUMUSHANEVI'S TWO-DIRECTIONAL APPROACH TO THE QURAN AND VERSE COMMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2604
Özet | Abstract | Full Text |

Muammer Ak Fatma Okur Çakıcı  
ÇALIŞAN KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI: GÜMÜŞHANE’DE ÇALIŞAN KADINLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 22, s. 253-275

GENDER PERCEPTION OF WORKING WOMEN: A RESEARCH ON WOMEN WORKING IN GUMUSHANE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2617
Özet | Abstract | Full Text |

Mehmet Durkaya Mustafa Özdemir  
LÜKS TÜKETİMİN KİŞİSEL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 22, s. 276-296

A REVIEW ON PERSONAL DETERMINANTS OF LUXURY CONSUMPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2629
Özet | Abstract | Full Text |

Kadir Sancak -  
TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDE KAMU DİPLOMASİSİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’NİN AZERBAYCAN’DA RESMİ KURUMLARLA YÜRÜTTÜĞÜ KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİ
Sayı 22, s. 297-318

THE IMPORTANCE OF PUBLIC DIPLOMACY IN TURKEY-AZERBAIJAN RELATIONS AND PUBLIC DIPLOMACY ACTIVITIES THAT TURKEY CONDUCTS IN AZERBAIJAN THROUGH OFFICIAL INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2635
Özet | Abstract | Full Text |

Fatma Temelli  
MUHASEBE DERSLERİNDE ANLAMA ZORLUKLARI VE NEDENLERİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İİBF-İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 22, s. 319-334

DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING ACCOUNTING COURSES AND ITS REASONS: A RESEARCH FOR AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES – DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2648
Özet | Abstract | Full Text |

Pelin Vardarlıer Canan Çetin, Damla Karaköy  
ÖZGEÇMİŞLERİN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİNİN GÖZ İZLEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İDEAL ÖZGEÇMİŞ BİÇİMİ NASIL OLMALIDIR?
Sayı 22, s. 335-356

AN EVALUATION OF FORMAT OF CURRICULUM VITAE (CV) BY EYE TRACKING METHOD: HOW SHOULD IDEAL CV FORMAT BE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2652
Özet | Abstract | Full Text |

Abidin Öncel  
ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 2012 LONDRA OLİMPİYATLARI ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 22, s. 357-375

THE SOCIOECONOMIC EFFECTS OF INTERNATIONAL SPORTS ORGANIZATIONS: THE CASE OF 2012 LONDON OLYMPICS AND AN ASSESSMENT FOR TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2678
Özet | Abstract | Full Text |

Neslihan İyit Yelda Güçlü, Yunus Akdoğan  
YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE KONYA İLİ SELÇUKLU BELEDİYESİ HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ
Sayı 22, s. 376-392

EVALUATION OF MUNICIPALITY SERVICE QUALITY OF SELÇUKLU MUNICIPALITY IN KONYA PROVINCE BY STRUCTURAL EQUATION MODELING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2651
Özet | Abstract | Full Text |

Haluk Tanrıverdi Onur Cüneyt Kahraman, Mehtap Erdoğan, Merve Öz  
İSTANBUL’DA BULUNAN 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE PERSONEL SEÇME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Sayı 22, s. 25-45

A Research on Personnel Selection Methods in 5 Star Hotel Establishments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2540
Özet | Abstract | Full Text |

Erol Tekin Muhammed Onur Çöpoğlu  
ULUSLARARASI POLİTİK KRİZLERİN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE ETKİSİ
Sayı 22, s. 393-411

THE EFFECTS OF INTERNATIONAL POLITICAL CRISES ON SMALL AND MEDIUM-SIZED ACCOMMODATION ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2612
Özet | Abstract | Full Text |

Naci Tolga Saruç Çiğdem Börke Tunalı, Candan Yılmaz  
TÜRKİYE’DE VERGİ GAYRETİ
Sayı 22, s. 412-425

TAX EFFORT IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2608
Özet | Abstract | Full Text |

Mustafa Gökçe Gökhan Konat, Oktay Kızılkaya  
TÜRKİYE’DE BÜTÇE AÇIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA EKONOMETRİK BİR ANALİZ
Sayı 22, s. 426-442

IS THE BUDGET DEFICIT SUSTAINABLE IN TURKEY? AN ECONOMETRIC ANALYSIS UNDER STRUCTURAL BREAKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2664
Özet | Abstract | Full Text |

Mustafa Şahin  
BEYLEKÂN’IN İMARI VE BU SIRADA ŞÎRÂZ’DA MEYDANA GELEN YOLSUZLUĞUN CEZALANDIRILMASI
Sayı 22, s. 443-456

CONSTRUCTION OF BAYLAQAN AND PUNISHMENT OF CORRUPTIONS IN SHIRAZ AT THAT TIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2618
Özet | Abstract | Full Text |

Abdurrahman Korkmaz Ferhat Topbaş, Sabriye Çelik Uğuz  
HARCAMA TÜRLERİNE GÖRE TURİZM GELİRLERİNDE MEVSİMSELLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 22, s. 457-488

SEASONALITY IN TOURISM INCOME BY TYPES OF EXPENDITURE: THE TURKISH CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2681
Özet | Abstract | Full Text |

Mehmet Cural Mehmet Pekkaya, Elif Ceren Albayrak  
VERGİ BİLİNCİ VE VERGİYE BAKIŞ AÇILARI: ZONGULDAK’TAKİ SMMM’LER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 22, s. 46-64

PERSPECTIVES OF TAXATION CONSCIOUSNESS AND TAXATION: AN APPLICATION ON CPA IN ZONGULDAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2553
Özet | Abstract | Full Text |

Arzu Güler  
BMMYK’NIN NEZARET ETME YETKİSİ VE İKNA YÖNTEMİNİN ETKİNLİĞİ
Sayı 22, s. 65-88

UNHCR’S SUPERVISORY RESPONSIBILITY AND THE EFFECTIVENESS OF PERSUASION METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2548
Özet | Abstract | Full Text |

Ramazan Kurtoğlu Selman Temiz  
DESTİNASYON PAZARLAMASI KAPSAMINDA EKOTURİZM DESTİNASYONU OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NİN POTANSİYELİNİN YERLİ TURİSTLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 22, s. 89-108

THE EVALUATION OF POTENTIAL OF CAPPADOCIA REGION BY LOCAL TOURISTS AS AN ECOTOURISM DESTINATION WITHIN THE CONTEXT OF DESTINATION MARKETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2575
Özet | Abstract | Full Text |

İdris Nebi UYSAL -  
SÖZLÜK BİLİMİNDE TANIKLAMA VE SALÂH BİRSEL’İN TÜRKÇE SÖZLÜK’E TANIK OLARAK KATKILARI
Sayı 22, s. 109-121

EXAMPLES IN LEXICOGRAPHY AND SALÂH BIRSEL'S EXAMPLES AS A CONTRIBUTION TO TURKISH DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2554
Özet | Abstract | Full Text |

Yeliz Yeşil Bülent Arpat  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 22, s. 122-141

ANALYZING OPINIONS ABOUT CARRIER PLANNING OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAINING STUDENTS’: A RESEARCH AT PAMUKKALE UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2557
Özet | Abstract | Full Text |

Mustafa Yagimli Süleyman Enes Hacıbektaşoğlu  
TÜRKİYE’DE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN İŞ KAZALARI VE ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI SAYILARININ TAHMİNİ
Sayı 22, s. 142-156

ESTIMATION OF THE NUMBER OF WORK ACCIDENT AND DEADLY WORK ACCIDENT ENCOUNTERED IN CONSTRUCTION SECTOR IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2559
Özet | Abstract | Full Text |

Necati Çavdar .  
GAZİ OSMAN PAŞA HAKKINDA BAZI İDDİALAR VE SULTAN ABDÜLHAMİD’İN PAŞA’YA KARŞI TUTUMU
Sayı 22, s. 157-179

ARGUMENTS ABOUT GHAZI OSMAN PASHA AND SULTAN ABDULHAMID’S ATTITUDE TO PASHA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2561
Özet | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Gümüşhanevi Kampüsü Merkez 29100
Telephone :0456 233 1000 Dahili: 2203 Fax :0456 233 1232
Email :sbedergi@gumushane.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri